SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
demonte´ra verb ~de ~t de·mont·er·arta i­sär maskin, byggnads­verk e.d. tekn.många tyska fabriker demonterades efter krigetäv. bildligtförsämra förut­sättningarna för regeringen an­klagades för att demontera det sociala välfärds­systemetdemontera ngtsedan 1837Subst.:vbid1-133851demonterande, vbid2-133851demontering