SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
denationalisera [-nat∫onalise´ra] verb ~de ~t de·nat·ion·al·is·er·aröver­föra från statlig till annan ägo samh.Japan och Syd­korea pressades till att denationalisera sina tobaksföretagdenationalisera ngtsedan 1879Subst.:vbid1-762939denationaliserande, vbid2-762939denationalisering