SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
denaturalise´ra verb ~de ~t de·nat·ur·al·is·er·arberöva med­borgarskap samh.JFRcohyponymdepatriera denaturalisera ngnsedan 1857till de- ’i­sär’ och naturalisera Subst.:vbid1-133877denaturaliserande, vbid2-133877denaturalisering; vbid3-133877denaturalisation