SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
desinfektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er des·in·fekt·ion·enoskadlig­görande av smitt­ämnen el. o­hyra med.desinfektionsmedeldesinfektion (av ngt)sedan 1849till lat. dis´- ’bort; i­sär’ och infic´ere ’besudla; smitta’