SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
desktop publishing [des´ktåp pab´li∫iŋljust sj-ljud] substantiv, ingen böjning, n-genus desk|­top publish·ingsättning och form­givning av tryck­saker och fram­ställning av tryck­färdiga original med hjälp av person­dator bok.databehandl.sedan 1986av eng. desk­top publishing med samma betydelse, ung. ’skrivbordspublicering’