SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
detekti`varbete substantiv ~t ~n de·tekt·iv|­arbet·etarbete som kräver stor nog­grannhet och slutlednings­förmåga af.detektivarbetet med att tyda hieroglyfernasedan 1950