SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
détente [detaŋ´t] substantiv ~n [-taŋ´ten] dé·tent·enpolitisk av­spänning särsk. internationellt ngt åld.pol.sedan trol. åtm. 1800-taletav fra. détente med samma betydelse, till détendre ’mildra; släppa efter på’; till lat. ten´dere ’spänna’