SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
determine´ra verb ~de ~t de·term·in·er·arofta perf. part. bestämma i vetenskapliga samman­hang af.sesebestämma 2 köns­skillnaderna är biologiskt determineradeibl. äv.förut­bestämma han var determinerad att leva vidaredeterminera ngn/ngt (att+V)sedan 1728ur lat. determina´re ’av­gränsa’, till ter´minus ’gräns’; jfr termin Subst.:vbid1-134491determinerande, vbid2-134491determinering; determination