SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1di`a substantiv ~n dioreg. kort­form av diapositivdi·andia­bild foto.diarami sammansättn. ngt ut­vidgatstordiasedan 1964av eng. dia med samma betydelse, kort­form av diapositive, se diapositiv
2di`a verb ~de ~t di·ar1ge moders­mjölk vanligen om djur, nästan aldrig om människa zool.JFRcohyponym2amma tackan diade de små lammendia (ngt)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. dia, di; gemens. germ. ord, besl. med sanskrit dhayati ’suga’ 2suga i sig moders­mjölk vanligen om unge av vissa djur, nästan aldrig om späd­barn zool.kalven trängde sig in under modern och började diadiasedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenSubst.:vbid1-134567diande Jämför stilruta för 1amma.