SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diagram´ substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men dia·gramm·etfigur som på ett systematiskt sätt åskådlig­gör sam­band mellan o­lika storheter särsk. så­dana som kan kvantifieras; ofta i koordinat­system med kurvor, staplar e.d. bok.rum.mängddiagramstapeldiagramrita ett diagramse diagram!ett diagram över vinst­utvecklingen de senaste fem årenett diagram (över ngt)sedan 1842av grek. diag´ramma med samma betydelse, till diagraph´ein ’an­teckna’; jfr monogram, telegram