SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diktatu´r substantiv ~en ~er dikt·at·ur·enpolitiskt system där makten ut­övas utan in­skränkningar och utan in­flytande för folket och vanligen av en person, en liten grupp, ett enda parti etc. pol.tid.MOTSATSantonymdemokrati 1 JFRcohyponymenvälde diktaturstatmilitärdiktaturdiktaturens terrordet under­jordiska mot­ståndet mot diktaturenäv. om mot­svarande landdiktaturerna i Afrikaäv. försvagatkläd­modets diktaturproletariatets diktaturpolitiskt (övergångs)tillstånd o­medelbart efter en socialistisk revolution, då arbetar­klassens representanter ut­övar o­begränsad maktenl. marxistisk teorisedan 1797av lat. dictatu´ra med samma betydelse; till diktator