SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dioxi´n substantiv ~et ~er di·ox·in·ettyp av klorerat kol­väte som kan vara mycket giftigt och farligt för människa och miljö kem.tetraklordioxindet finns all­tid en risk att dioxiner bildas när man förbränner organiska ämnen och klor sam­tidigtsedan 1977modern bildn. till grek. dis´ ’två­faldig’