SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diplomata´risk adjektiv ~t dipl·om·at·ar·isksom har att göra med (äldre) ur­kunder admin.af.jur.språkvet.spec.som åter­ger (viss ur­kunds) text med stor nog­grannhet en diplomatarisk ut­gåva av hand­skriftensedan 1835