SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dispone´ra verb ~de ~t dis·pon·er·ar1ha möjlighet att an­vända ngt (vanligen utan att äga det) af.JFRcohyponymförfoga du kan fritt disponera (över) våningenklubben får disponera planen två dagar i veckandisponera (över) ngtsedan 1699av lat. dispo´nere ’placera på o­lika platser; an­bringa; ordna’; jfr ponera 2åstad­komma viss (lämplig) ordning i eller organisation av ngn samman­satt före­teelse af.JFRcohyponymgruppera disponera en upp­satshur har ni tänkt disponera lägenheten?spec. sporthon disponerade loppet på ett ut­märkt sättdisponera ngtsedan 15933göra mot­taglig särsk. för sjukdom med.samh.JFRcohyponympredisponera klimatet disponerar för feber­sjukdomaräv. all­männarelätt få till följd, leda till den hierarkiska organisationen disponerar för makt­missbrukdisponera (ngn) för ngtsedan 1638Subst.:vbid1-135845disponerande, vbid2-135845disponering; disposition