SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dispone´rad adjektiv disponerat dis·pon·er·admot­taglig t.ex. för sjukdomar admin.med.äv.hågad, upp­lagd han kände sig inte disponerad för skämtdisponerad (för ngt/att+V), disponerad (att+V)sedan 1720