SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en drag·et1yttring eller resultat av en kraft som är riktad till­baka mot kraft­källan af.dragkraftett kraftigt drag räckte för att få upp ankareti an­dra draget fick de en laxspec. i fråga om in­andning e.d.andedragta ett djupt drag på pipantömma glaset i ett dragnjuta i fulla dragnjuta intensivthon njöt i fulla drag av det vackra landskapet sedan 1743jfr fornsv. -dragh i samman­sättningar, t.ex. andedrag; till dra 2svepande (arm)rörelse i kontakt med under­laget som ger syn- el. hörbart resultat konstvet.musikJFRcohyponymstråk 3 stråkdragett snabbt drag med penselni grova dragförenklathon redo­gjorde i grova drag för skolans miljöprojekt i korta dragkort­fattathon berättade om sitt avhandlings­ämne i korta drag i stora dragsamman­fattningsvishan berättade i stora drag om bak­grunden till affären sedan 15263moment i (schack)spel som inne­bär flyttning av en pjäs spel.tid.dragserieschackdragvit är vid dragetnu är det svarts dragvit satte matt i tre dragäv. bildligttaktisk åt­gärd ett skickligt politiskt drag av den gamle rävensedan 17804tydlig, känne­tecknande egenskap särsk. hos person; både ut­seendemässigt (särsk. i an­siktet) och karaktärsmässigt psykol.JFRcohyponymkännetecken anletsdragkaraktärsdraghan har sin fars skarpt markerade draghon har regel­bundna dragett förgrämt drag kring munnenärlighet är ett vackert dragibl. äv. om annan före­teelsebilderna har drag av pop­konstdrag (av ngt)sedan 17825fågel­sträck jaktjakt.morkullsskytte på drag(på) dragsedan 17896konst­gjort, krokförsett bete som när det dras genom vattnet lockar fisk till hugg särsk. genom sina fiskliknande rörelser; anv. vid spinn­fiske sport.JFRcohyponym1bete 2cohyponymspinnare 2 dragroddgäddragskeddragsedan ca 16457i best. f. sing. i vissa ut­tryck ungefärlig tid­punkt tid.åttadragetvid det draget är vi nog frammesedan 17958varaktig luft­ström genom det inre av ngt särsk. genom kontakt mellan inne- och uteluft; ofta o­önskad meteorol.golvdragtvärdragdu blir förkyld om du sitter rätt i dragetdet var dåligt drag i spisenäv. om konst­gjord luft­strömen eld­stad med forcerat dragsedan 17369kraft om motor, musik­anläggning e.d. vard.Nolldet var bra drag i bilenäv. om hög stämning e.d.något vidare drag blev det aldrig under konsertendrag under galoscherna fart på en (trög) verksamhetefter att den nye chefen hade till­trätt blev det drag under galoscherna på av­delningen sedan 1970-talet