publicerad: 2021  
abbreviation abbreviationen abbreviationer
ab·brevi·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sär­skilt i musikaliska samman­hang förkortning
abbreviation (av något)
belagt sedan 1678; till abbreviera