publicerad: 2021  
abrasion abrasionen
ab·ras·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(havs- eller sjö)vattens ned­brytning av strand- eller kust­område
abrasionsbrant
abrasion (av något)
äv. nedslitning av tänder
belagt sedan 1903; till abradera