publicerad: 2021  
abrupt neutrum abrupt, bestämd form och plural abrupta
ab·rupt
adjektiv
abrup´t
plötsligt in­ledd eller av­slutad särsk. om vilje­styrt förlopp
ett abrupt slut; ett abrupt svar; säga ett abrupt adjö
belagt sedan 1843; av lat. abrup´tus 'tvärt av­bruten'; jfr ur­sprung till ruptur