publicerad: 2021  
absorbera absorberade absorberat
verb
absorbe´ra
fysik, kemi m.m. ta upp ämne (vanligen vätska el. gas), strålning m.m.
något absorberar något
växternas förmåga att absorbera närings­ämnen; trasan absorberar snabbt smutsen; fönster­glas absorberar ultra­violett ljus
äv. bildligt, spec. förstå och tillgodo­göra sig
någon absorberar något
eleverna kan inte absorbera så mycket nytt stoff på en gång
spec. äv. vanligen perfekt particip helt upp­ta intresset hos
någon är absorberad (av något)
hon var helt absorberad av romanen
belagt sedan 1768; av lat. absorbe´re 'upp­sluka; upp­suga'; jfr ur­sprung till adsorbera, resorbera
absorberaabsorberande, absorbering, absorption