publicerad: 2021  
acceleration accelerationen accelerationer
ac·celer·at·ion·en
substantiv
[akselera∫o´n]
hastighets­ökning per tids­enhet
acceleration (av något)
den nya modellen har betydligt bättre acceleration än fjol­årets; en sprinter måste ha god acceleration från stilla­stående
ibland äv. absolut hastighets­ökning
i vetenskapliga samman­hang äv. all­männare ändring av rörelses riktning eller hastighet
belagt sedan 1805; av lat. accelera´tio 'skyndsamhet', till cel´er 'snabb'