publicerad: 2021  
1accelerando
ac·celer·ando
adverb
acceleran´do [aks-]
musik med till­tagande tempo
belagt sedan 1856; av ita. accelerando med samma betydelse; till accelerera
2accelerando accelerandot accelerandon
ac·celer·ando·na
substantiv
acceleran´do [aks-]
passage i musik­stycke med till­tagande tempo
satsen av­slutas med ett våldsamt accelerando
belagt sedan 1865; se ur­sprung till 1accelerando!!