publicerad: 2021  
accession accessionen accessioner
ac·cess·ion·en
substantiv
[akse∫o´n]
1 till­skott till existerande (bok)samling
accession (av något)
belagt sedan 1837; av lat. access´io 'till­ökning'; till accedera
2 mindre brukligt (stats) an­slutning till redan existerande traktat mellan andra stater
accessionsfördrag
accession (av något)
belagt sedan 1838