publicerad: 2021  
accessionskatalog accessions­katalogen accessions­kataloger
ac·cess·ions|­kata·log·en
substantiv
[akse∫o`ns-]
katalog över ny­förvärv särsk. i bibliotek el. arkiv
en accessionskatalog (över något)
belagt sedan 1853