publicerad: 2021  
accessorisk accessoriskt accessoriska
ac·cess·or·isk
adjektiv
accesso´risk [aks-]
i fackspråkliga samman­hang som ut­gör ett (över­taligt) bi­hang
han föddes med ett accessoriskt finger
spec. äv. juridik avhängig
accessorisk preskription
accessoriska mineral se mineral
belagt sedan ca 1840; av nylat. accesso´rius 'som till­kommer som bi­hang'; jfr ur­sprung till access