publicerad: 2021  
adhd ingen böjning, utrum
substantiv
[adehå`de]långt sista e
en funktions­nedsättning som yttrar sig i låg ut­hållighet, bristande koncentrations­förmåga och svårigheter att vara stilla
få diagnosen adhd; adhd yttrar sig på olika sätt hos olika individer
belagt sedan 1996; kortord för engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder