publicerad: 2021  
adept adepten adepter
adept·en
substantiv
adep´t
ofta i sport­jargong (sär­skilt ut­vald) elev eller efter­följare till viss lärare
JFR mentor
en adept (till någon)
hon följde med sin unga adept till alla turneringar
belagt sedan 1842; ur lat. adep´tus '(person) som upp­nått (något)'