publicerad: 2021  
1adjö
interjektion
[ajö´] el. [adjö´]
ut­tryck för (definitivt) av­sked
säga tack och adjö; vi säger inte adjö utan på åter­seende
äv. bildligt som en sorts avskeds­ord till före­mål som förstörs, försvinner eller dylikt var­dagligt
JFR ajöss
adjö med den bilen
spec. i sport­jargong
för det svenska VM-laget blev det adjö i åttondels­finalen
kunna säga adjö till något vara tvungen att ge upp eller av­stå från någotutan kvitto på varan kan du säga adjö till din bytes­rätt
belagt sedan ca 1630 i sin nuvarande form; av franska à Dieu '(jag an­befaller dig) åt Gud'
2adjö ingen böjning, neutrum
substantiv
[ajö´] el. [adjö´]
avskedstagande
adjö (till någon/något)
adjö (till någon)
adjö (till något)
(ta) adjö (av någon)
ett smärtsamt adjö
äv. avsked
nu måste vi ta adjö
belagt sedan 1843; se ur­sprung till 1adjö