publicerad: 2021  
administratör administratören administratörer
ad·min·istr·at·ör·en
substantiv
administratö´r
person som (yrkes­mässigt) arbetar med administration
ekonomiadministratör; personaladministratör
administratör (av något)
rektorer kan vara mer administratörer än pedagogiska ledare
spec. data­teknik
administratörsbehörighet; administratörsrättighet; systemadministratör
belagt sedan 1850; av franska administrateur; till administrera