publicerad: 2021  
administrera administrerade administrerat
verb
administre´ra
ut­föra administrativt arbete (rörande)
någon administrerar (något)
ransoneringen var besvärlig att administrera; i regerings­ställning ville partiet förändra sam­hället, inte bara administrera
belagt sedan 1626; av lat. administra´re 'om­besörja; leda'; jfr ur­sprung till minister
administreraadministrerande, administrering, administration