publicerad: 2021  
advent adventet
ad·vent·et
substantiv
adven´t
del av kyrko­året (inne­fattande fyra sön­dagar) som närmast före­går jul­helgen
adventsljus
(i/under) advent
(i) advent
(under) advent
fira advent; första advent; andra sön­dagen i advent
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska advent; av lat. adven´tus 'an­komst'; nära besläktat med äventyr
Ett sken är nu i öster tänt –
det är advent, det är advent! Psalm­boken 109:2 (av Carl Boberg, 1883)