publicerad: 2021  
adult neutrum adult, bestämd form och plural adulta
adjektiv
adul´t
sär­skilt zoologi som vuxit och blivit fullt ut­vecklad fysiskt, mentalt etc.
en adult duv­höks­hona
äv. något ut­vidgat
adulta stam­celler
belagt sedan 1946; av lat. adul´tus 'vuxen'