publicerad: 2021  
aerostatik aerostatiken
aero·stat·ik·en
substantiv
[aärostati´k] el. [ärostati´k]
läran om gasers (sär­skilt luftens) jäm­vikts­förhållanden i vila
belagt sedan 1871; till aero- och grek. statos´ 'ställd; stående'