publicerad: 2021  
affekt affekten affekter
af·fekt·en
substantiv
affek´t
stark sinnes­rörelse med in­slag av upp­hetsning, vrede eller dylikt, men inte en­bart sorg
affektladdad
(i) affekt
handla i affekt; hon råkade i affekt av journalisternas när­gångna frågor
äv. om ut­slag av detta i form av före­ställningar, kroppsliga förändringar och dylikt
egna för­domar och affekter
äv. all­männare intensiv känsla
belagt sedan 1616; av lat. affec´tus 'till­stånd; sinnes­tillstånd'