publicerad: 2021  
afrikan afrikanen afrikaner
afr·ik·an·en
substantiv
afrika´n
(mans)person från Afrika
äv. om svart el. mörk (mans)person från Afrika
i plur. ofta om (svarta el. mörka) personer från Afrika oavsett kön
belagt sedan 1788; till lat. africa´nus 'afrikansk'; till Africa