publicerad: 2021  
aftonsång afton­sången afton­sånger
afton|­sång·en
substantiv
af`tonsång
guds­tjänst med afton­bön särsk. på sön- el. helg­dag
(under/vid) aftonsången
(under) aftonsången
(vid) aftonsången
de gick till afton­sången i stället för till hög­mässan
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska aftonsanger