publicerad: 2021  
rodnad rodnaden rodnader
rod·nad·en
substantiv
[rå`d-]
röd­aktig färgnyans i an­siktet genom till­strömning av blod; särsk. på grund av känsla av blyghet, förlägenhet eller dylikt
skammens rodnad; en glädjens rodnad på kinderna
äv. om till­fällig rödhet hos annan kropps­del el. annan före­teelse än person
aftonrodnad; feberrodnad; hudrodnad; morgonrodnad
äv. rödfärgat parti på kroppen
rodnader på armarna
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); formen rodnad ca 1680; fornsvenska rudhme, rodhme