publicerad: 2021  
agnat agnaten
agn·at·en
substantiv
[agna´t]
släkting på manssidan
JFR kognat
belagt sedan 1686; av lat. agna´tus med samma betydelse, till ad´ 'till' och (g)na´tus 'född'; jfr ur­sprung till kognat