publicerad: 2021  
agitera agiterade agiterat
verb
agite´ra [ag-]
bedriva agitation särsk. i politiska frågor etc. och för grupp av människor
någon agiterar (för/mot någon/något/att+verb/sats)
någon agiterar (för någon)
någon agiterar (för något)
någon agiterar (för sats)
någon agiterar (för att+verb)
någon agiterar (mot någon)
någon agiterar (mot något)
någon agiterar (mot sats)
någon agiterar (mot att+verb)
ombuds­männen agiterade för att alla skulle gå med i facket; han agiterade för en ny pedagogik
belagt sedan 1856; av lat. agita´re 'sätta i hastig rörelse; agitera'; besläktat med agera
agiteraagiterande, agitering, agitation