publicerad: 2021  
akrobatnummer akrobatnumret, plural akrobat­nummer, bestämd plural akrobatnumren
akro·bat|­numr·et
substantiv
akroba`tnummer
kortare, enhetligt av­snitt i en akrobats fram­trädande
ofta något ut­vidgat
mål­vaktens straff­räddning var ett verkligt akrobat­nummer
äv. bildligt
advokaten kallade den friande våldtäkts­domen för ett juridiskt akrobat­nummer
belagt sedan 1878