publicerad: 2021  
akronym akronymen akronymer
akro·nym·en
substantiv
akrony´m
förkortning som består av initialer och upp­fattas som ett namn el. ett ord; särsk. som företags-, organisations-, utrednings­namn etc.
Nato och Sifo är exempel på akronymer
belagt sedan 1960-talet; till grek. ak´ros 'ytterst' och on´yma 'namn'; jfr ur­sprung till anonym