publicerad: 2021  
akrylamid akryl­amiden akryl­amider
akr·yl|­am·id·en
substantiv
akry`lamid
ett giftigt ämne som an­vänds som rå­vara för fram­ställning av tätnings­medel
förhöjda värden av akryl­amid hos djur på Hallands­åsen i sam­band med tunnelbygget
belagt sedan 1977; av franska acrylamide med samma betydelse