publicerad: 2021  
akta aktade aktat
verb
ak`ta
1 hantera varsamt
någon aktar någon/något (för någon/något)
någon aktar någon (för någon)
någon aktar någon (för något)
någon aktar något (för någon)
någon aktar något (för något)
akta blom­krukorna när du öppnar fönstret!; försändelsen aktas för stötar
inte akta för rov se rov
belagt sedan 1727; till 2akt 2; jfr ur­sprung till oaktat
2 värdera högt
någon aktar någon/något (adj)
någon aktar någon (adj)
någon aktar något (adj)
en aktad med­borgare; hon aktade sin gamle lärare högt
äv. neutralare formellt ofta perfekt particip an­se (så­som)
någon aktar någon/något för någon/något/adj
någon aktar någon för adj
någon aktar någon för någon
någon aktar någon för något
någon aktar något för adj
någon aktar något för någon
någon aktar något för något
akta något för nödigt
belagt sedan 1430-50 Fem Mose böcker
aktaaktande