publicerad: 2021  
1akter aktern aktrar
aktr·ar
substantiv
ak´ter
bakre del av båt
JFR 4för
akterdäck; akterstag
när sjö­gången till­tar lyfter far­tyget aktern
belagt sedan 1773; till 2akter
2akter
adverb
ak´ter
i vissa ut­tryck i (riktning från eller mot) aktern
akter (om något)
akter ut; akter över; akter om båten
belagt sedan 1489 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska akter; av lågtyska eller nederländska achter 'bak­om; efter'