publicerad: 2021  
akterseglad akterseglat akterseglade
akter|­segl·ad
adjektiv
ak`terseglad
kvarlämnad vid avsegling
akterseglad (av någon/något)
akterseglad (av någon)
akterseglad (av något)
akter­seglade svenska sjö­män i Marseille
äv. bildligt som blivit passerad och inaktuell
partiet riskerar att bli helt akter­seglat av ut­vecklingen
belagt sedan 1885