publicerad: 2021  
akterskepp akter­skeppet, plural akter­skepp, bestämd plural akter­skeppen
akter|­skepp·et
substantiv
ak`terskepp
del av far­tyg akter om dess bredaste del
belagt sedan 1730