publicerad: 2021  
aktieutdelning aktie­utdelningen aktie­utdelningar
aktie|­ut·del·ning·en
substantiv
[ak`tsie-]
fördelning bland aktie­ägare av fast­ställd del av ett aktie­bolags vinst enl. bolags­stämmans beslut
bo­lagets aktie­utdelning ligger på en stabil nivå
belagt sedan 1900