publicerad: 2021  
sparare spararen, plural sparare, bestämd plural spararna
spar·ar·en
substantiv
spa`rare
person som sparar pengar i bank el. på liknande, för­hållandevis anspråks­löst sätt
aktiesparare; pensionssparare; småsparare
belagt sedan 1582