publicerad: 2021  
aktivitetsbaserad aktivitetsbaserat aktivitetsbaserade
adjektiv
aktivite`tsbaserad
som har ut­rymmen an­passade för de aktiviteter som ska ut­föras särsk. på arbets­plats; till skillnad från traditionell ut­formning med tjänste­rum
aktivitets­baserade arbets­platser; ett aktivitets­baserat kontor; många före­tag och myndigheter har in­fört aktivitets­baserade ut­rymmen
äv. all­männare som har att göra med den aktivitet som visst arbete inne­bär fram­för allt med tanke på en arbets­sökandes förut­sättningar
en aktivitets­baserad ut­redning
belagt sedan 2013