publicerad: 2021  
aktivitetsbidrag aktivitets­bidraget, plural aktivitets­bidrag, bestämd plural aktivitets­bidragen
akt·iv·itets|­bi·drag·et
substantiv
aktivite`tsbidrag
ekonomiskt bi­drag till förening eller dylikt som bedriver ungdoms­verksamhet
belagt sedan 1964